דצמבר 6, 2022 06:41

האם הקשר בין עוני ותמותה משתנה?

בעוד שעוני קשור לעתים קרובות לתזונה לקויה, בריאות לקויה ותמותה גבוהה, הקשר הזה עשוי להשתנות, על פי מאמר תקציר כלכלי. בפרט, יש קשר בין עוני לתמותה נמוכה ברחבי העולם, שלדבריו עוזר סגן הנשיא גיום ונדנברוק הוא "תופעה לאחרונה".

ירידה בשיעורי התמותה

Vandenbroucke דן בירידה בשיעורי התמותה בעולם ב-50 עד 100 השנים האחרונות. הוא התמקד בשיעור התמותה הגולמי, המתייחס למספר ההרוגים בשנה נתונה ביחס למספר האנשים בתחילת השנה. הוא מצא ש:

  • עבור העולם, שיעור התמותה הגולמי היה 15 לכל 1,000 בשנת 1961 לעומת 7.6 לכל 1,000 בשנת 2013.
  • עבור ארה"ב, שיעור התמותה הגולמי היה 9.3 לכל 1,000 בשנת 1961 לעומת 8.2 לכל 1,000 בשנת 2013.

"לפיכך, העולם בכלל הדביק את ארה"ב ואף עלה במעט על ביצועיו במונחים של ירידה בתמותה", כתב.

 

למעשה, שיעור התמותה הגולמי בעולם כאחוז מהשיעור בארה"ב ירד מ-161% ב-1961 ל-92% ב-2013, הוא ציין.

גורמים אפשריים מאחורי תמותה נמוכה יותר

Vandenbroucke בחן כמה גורמים שיכולים להסביר את הירידה בתמותה: צמיחה כלכלית, גישה טובה יותר למזון ויכולת טובה יותר של מדינות עניות להילחם בזיהומים במחיר נמוך.

 

הוא ציין כי העולם נותר עני יותר בכ-80% מארה"ב הכוללת, במונחים של תוצר ריאלי לנפש. "לפיכך, למרות שהעולם לא מדביק את העושר של ארה"ב, הוא מדביק את הבריאות", כתב.

 

לגבי אספקת מזון, הוא ציין שהעולם לא מדביק את הפער (או מאבד גובה) מבחינת הקלוריות הזמינות לאדם. "בריאות טובה יותר בעולם ביחס לארה"ב אינה נובעת מזמינות טובה יותר של מזון. לא ברור אם זה תוצאה של חלוקה טובה יותר של מזון או גורמים אחרים", כתב.

 

Vandenbroucke ציין שכמה טכניקות למניעת מחלות (כגון ריסוס DDT כדי להילחם במלריה) עברו ממדינות עשירות למדינות עניות. הצלחתן של טכניקות אלו "תלויה במידת השכיחות שלהן במדינות העניות הללו, בהתחשב בכך ששיפורים יקרים בתשתיות הבריאות לא היו נפוצים", הסביר.

גידול אוכלוסין כולל

Vandenbroucke ציין כי שיעורי התמותה דומים במדינות עניות ובמדינות עשירות, אך הלידות נותרו גבוהות משמעותית במדינות הראשונות. "אוכלוסיית העולם גדלה בעיקר במדינות עניות כתוצאה הן מהפחתת התמותה והן מהפוריות הגבוהה יחסית", כתב.

 

במדינות עניות, העוני והפוריות המוגברת הולכים יד ביד, וגם לא יורד בצורה משמעותית, הוא ציין.

 

"אך שיעורי התמותה במדינות אלו יורדים, מה שאומר שאוכלוסיית העולם גדלה וכך גם חלקה בעניים", סיכם.